Jak powstają i z czego zbudowane są meteoryty?

Czy wiesz, że każdego roku na Ziemię dociera od czterdziestu do osiemdziesięciu tysięcy ton materii międzyplanetarnej? Dzięki badaniom naukowym, stopniowo udaje nam się dowiedzieć więcej o pozaziemskiej materii, która przelatuje w przestworzach.

Jednak dopiero w XIX wieku nauka zdołała ustalić pochodzenie meteorytów, do tej pory łączonych ze zjawiskami, które miały więcej wspólnego z mitami i przesądami. Chcemy, abyś dowiedział się więcej o tym zjawisku. Dowiedz się, czym dokładnie są meteoryty i jakie są ich rodzaje. Czy słyszałeś kiedyś o asteroidach? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się czym różnią się od meteorytów!

Co to są meteoryty?

Termin meteoryt możemy zdefiniować jako „fragment ciała niebieskiego, który spada na Ziemię lub na jakąkolwiek gwiazdę”. Oznacza to, że ciało skaliste jest w stanie dotrzeć do powierzchni gwiazdy, pozostawiając za sobą jasną smugę światła, którą nazywamy meteorem. Dlatego meteory mogą nie tylko spadać na Ziemię, ale także dosięgnąć każdej innej gwiazdy: Marsa, Wenus, powierzchni Księżyca, itd.

W przypadku planety Ziemia, posiada ona swoją własną naturalną tarczę ochronną przed tego typu zjawiskami: atmosferę. Ta warstwa gazu jest w stanie zapewnić, że większość materii międzyplanetarnej, która dociera do atmosfery, rozpada się zanim dotknie powierzchni. Największe meteoryty rozpadają się na małe kawałki, a niektóre z nich mogą dotrzeć do Ziemi. Po drodze będą one generować meteory, o których wspominaliśmy wcześniej. Kiedy te kule ognia eksplodują w atmosferze, nazywane są kulami ognistymi. Większość meteorytów jest niezauważalna lub mikroskopijna, gdy już znajdą się na powierzchni.

Jak rozpoznać meteoryty?

Jakie są rodzaje meteorytów?

W zależności od ich pochodzenia, składu czy trwałości możemy wyróżnić różne rodzaje meteorytów. Poniżej omówimy kilka najczęstszych klasyfikacji meteorytów stosowanych przez naukowców, opartych na ich pochodzeniu i składzie:

Prymitywne meteoryty

Meteoryty te pochodzą z okresu formowania się Układu Słonecznego. Dlatego nie zostały one zmienione przez różne procesy geologiczne i pozostają niezmienione od około 4,5 miliarda lat.

Chondryty węglanowe

Są one uważane za chondryty, które uformowały się najdalej od Słońca. W ich składzie możemy znaleźć 5% węgla i 20% wody lub różnych związków organicznych.

Zwykłe chondryty

Są to najczęściej spotykane chondryty, które dotarły na Ziemię. Pochodzą one zazwyczaj z mniejszych planetoid, a ich skład zawiera żelazo i krzemiany.

Chondryty enstatytowe

Nie są one bardzo obfite, ale ich skład jest jedynym, który przypomina pierwotne formowanie się naszej planety Ziemi. Z tego powodu naukowcy uważają, że ich agregacja mogła dać początek formowaniu się naszej planety.

Stopione meteoryty

Meteoryty tego typu powstały w wyniku stopienia się głównych ciał, z których pochodzą, częściowo lub całkowicie, po przejściu procesów metamorficznych w ich wnętrzu.